Thursday, November 02, 2006

кръщаване на кораба

поканена за кръстница е една специална дама - Тъгата. учудващо, но бутилката все пак се счупи. на късмет ще да е; какво ли пък значи късмет в тези смутни времена?

надявам се, драги читателю, да имаш чести поводи да се отбиваш тук. тръгвайки си малко по-тъжен, разбери, че Тя е твоят дом. няма как да е иначе, тъй като явно и Тъгата, както и водата, е естествена среда на живот. и ако във втората е еволюирал организмът ти, то в първата дишат все по-живо кристалните ти усещания и мисъл.

до следващата неизплакана сълза!

1 Comments:

Blogger marsh.iinc said...

за някои тъгата била спирка,
а за други път безкрай?;

1:10 AM  

Post a Comment

<< Home